Thứ Bảy, 18 tháng 3, 2017

Bây giờ là mùa Xuân

Giữa tháng 3, ở đây là mùa Xuân.

Nắng ấm hơn dù có hôm thời tiết đỏng đảnh. Bầu trời không xanh cao,
có khi như thấp hơn xíu vì mây xám.
Gió vẫn thổi. Đôi khi nghe vi vu rồi rít trên hàng cây.
Buổi chiều đẹp nhất vì nắng vàng và trời tối rất chậm.
Thứ Hai, 6 tháng 3, 2017